Skip to main content Skip to search

Vyr. buhalterio paslauga

Vyr. buhalterio paslauga

Parengsime Jūsų apskaitos politiką, atliksime pilną Jūsų įmonės apskaitą, paruošime ir pateiksime ataskaitas. Patikrinsime Jūsų pirminių apskaitos dokumentų atitikimą įstatymų reikalavimams, apskaičiuosime atlyginimus, išduosime pažymas, metodiškai pagelbėsime ir patarsime Jūsų įmonės darbuotojams. Vyr. buhalterio paslaugos tinka įmonėms, dalinai besitvarkančioms apskaitą (turinčioms apskaitininką). Pirminiai duomenys suvedami įmonėje, o vyr. buhalterio funkcija – iki galo atlikti visas buhalterines prievoles (patikrinti, apdoroti ir susisteminti).

Buhalterinės apskaitos paslaugų įmonė ar samdomas buhalteris?

Buhalterinės apskaitos paslaugų įmonė

Samdyti buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančią įmonę daugeliu atvejų yra kur kas pigiau. Paslaugas teikianti įmonė nustato fiksuotą kainą, kintami mokėjimai aiškiai apibrėžiami paslaugų teikimo sutartyje. Kaina priklauso nuo darbuotojų skaičiaus, gaunamų bei išrašomų sąskaitų faktūrų ir kitų elementų.

Naudojantis buhalterinę apskaitą tvarkančios įmonės paslaugomis nereikia rūpintis darbo vieta ir priemonėmis – sutaupoma.

Samdoma įmonė nesusirgs ir neišeis atostogų, todėl būsite tikri, kad paslaugos bus teikiamos nenutrūkstamai.

Samdomas buhalteris

Samdyti buhalterį atsieina brangiau – daugelis žinome, kad darbo vieta net mažoje įmonėje šiais laikais kainuoja brangiai, sudėjus samdomo buhalterio atlyginimą, jo ir darbdavio mokamus mokesčius.

Samdant buhalterį pagal darbo sutartį jam reikia suteikti ir darbo vietą, t. y. kabinetą (šis nėra būtinas), stalą, kėdę, kompiuterį ir kitas darbui reikalingas priemones.

Ne paslaptis, samdomas buhalteris gali susirgti, gali išeiti kasmetinių atostogų ar kur kas ilgesnių, pavyzdžiui, vaiko auginimo. Tuomet atsiranda problema – kas rūpinsis buhalterine apskaita, kas ilgesniam ar trumpesniam laikui pakeis darbuotoją? Negana to, samdomam buhalteriui esant atostogose, darbdavys moka atostoginius ir dar papildomai atsiranda išlaidos – naujam buhalteriui. O ir paslaugų teikimas bent minimaliai yra sutrikdomas.